Reklamační řád

Provozovatelem internetového knihkupectví je Vydavatelství MAC.
  1. Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:
  2. Každá reklamace musí obsahovat:
    - číslo objednávky
    - popis zjištěných závad
  3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
  4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
    Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:

www.software602.cz Pracujete s původní aplikací eShop