Nákupní řád a obchodní podmínky

platný od 01. prosince 2005

Základní informace

Základní povinností kupujícího před započetím nákupu je důkladně se seznámit s tímto nákupním řádem, obchodními podmínkami, dodacími podmínkami, storno podmínkami a reklamačním řádem.

Nákup zboží a vytvoření objednávky

 1. Zboží v katalogu je uspořádáno podle oborů do skupin. V průběhu listování katalogem se jednotlivé položky zboží zobrazují v malém detailu a to se základní informací nebo v detailu velkém s informací podrobnější.
 2. Jste-li již registrovaným zákazníkem, použijte nejdříve funkci Přihlášení a zadejte své přihlašovací jméno a heslo, objednáváte-li si v našem obchodě poprvé, budete později v Pokladně vyzváni k přihlášení a zadání identifikačních údajů.
 3. Máte-li o zboží zájem, přidejte jej do nákupního košíku zapsáním počtu kusů a kliknutím na tlačítko KOUPIT.
 4. Vámi vybrané zboží je od té doby umístěno v košíku. Obsah košíku máte možnost kdykoli zkontrolovat kliknutím na záložku Košík, která je umístěna v hlavní nabídce. Tímto úkonem se přesunete do pohledu Košíku a získáte okamžitě informaci o aktuálním obsahu objednávky.
 5. Obsah Vašeho košíku můžete změnit v kterémkoliv okamžiku nákupu.
 6. Kliknutím na Pokladnu vyberete způsob platby a dopravy a pak budete požádáni o potvrzení objednávky, čímž ukončíte nákup.
 7. O přijetí objednávky bude obratem informováni elektronickou poštou na Vámi zadanou email adresu.
 8. V okamžiku, kdy si náš obchodník prohlédne Vaši objednávku, provede její potvrzení. Informaci o potvrzení objednávky obdržíte elektronickou poštou na Vámi zadanou email adresu.

Podrobný popis funkcí aplikace a vytvoření objednávky naleznete v Podrobný postup nákupu. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesně a pravdivě údaje do registračního formuláře. Tímto bude splněn základní předpoklad proto, aby mohla být objednávka řádně a včas vyřízena. V případě potřeby Vás budeme kontaktovat elektronickou poštou, faxem nebo telefonem. Vámi odeslaná objednávka je považována za závaznou. Jestliže se rozhodnete objednávku změnit nebo stornovat, můžete tak dodatečně učinit nejpozději do 24 hodin od jejího odeslání, avšak pouze za podmínky, že ještě na tuto objednávku nebyla odeslána platba. Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku, a to zejména z důvodu nemožnosti zajistit dodávku zboží. V takovém případě se zavazujeme Vás vyrozumět elektronickou poštou, telefonem nebo faxem do 48 hodin po přijetí objednávky.

Platba za zboží a jeho dodání

 1. Zboží je dodáno kupujícímu poštou, pokud nezvolí jako způsob dopravy osobní odběr. V současné době doručujeme zboží pouze na území České republiky.
 2. Zboží je placeno podle způsobu, který zvolíte v Pokladně.
 3. Zboží bude odesláno do 5 dnů od přijetí platby na náš účet. V případě zaslání zboží na dobírku do 5 dnů od potvrzení Vaší objednávky.Vyhrazujeme si právo nenést odpovědnost za případné nedostatky ve službách poskytovaných Českou poštou.
Seznam dostupných plateb pro koncové zákazníky naleznete v Platební a dodací podmínky.

Slevy

Slevy pro koncové uživatele

 1. Základní sleva činí 8-10% z doporučené prodejní ceny.
 2. Objemová sleva při nákupu zboží v hodnotě vyšší než 2000,- Kč včetně DPH činí 5% z celkové hodnoty zboží.
 3. Dopravné a balné není účtováno při odběru zboží v hodnotě vyšší než 2000,- Kč včetně DPH.

Slevy, platební a dodací podmínky velkoobchodního prodeje

Jsou řešeny v rámci individuálních smluv.

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám. Osobní údaje kupujících jsou užívány pouze pro činnost provozovatele internetového knihkupectví Vydavatelství MAC, spol. s r.o. a v souvislosti s danou obchodní transakcí.
 2. Firma si vyhrazuje právo použít osobní údaje pro průběžné zasílání informací o novém zboží. Projevené přání zákazníka tyto informace nezasílat bude respektováno.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany zákazníka

 1. Objednávka je považována za závaznou po uplynutí 24 hodin po jejím odeslání. Do této doby máte možnost kdykoliv objednávku e-mailem, telefonicky nebo faxem bez udání důvodů zrušit bez jakýchkoliv sankcí z naší strany.
 2. V případě, že se rozhodnete zrušit objednávku v povolené 24 hodinové lhůtě a již jste za zboží zaplatili, budou Vám peníze převedeny zpět na Váš účet nebo v případě úhrady složenkou zaslány na Vaši adresu, přičemž zaplacená částka bude snížena o stornovací poplatek 60,- Kč, který Vám bude vyúčtován.

Storno objednávky ze strany dodavatele

 1. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v případě, není-li již požadované zboží na skladě.
 2. V případě, že tato situace nastane, budeme Vás e-mailem, telefonicky nebo faxem informovat do 48 hodin po obdržení Vaší objednávky.

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

 1. Pokud kupující odmítne převzetí objednaného zboží, má prodávající právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího odmítnout.
 2. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží.
Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky zaplacené za toto zboží, a to za těchto podmínek:

Záruka

Záruční lhůta a reklamační řád se řídí platnými právními předpisy.

Kontakt na provozovatele.
www.software602.cz Pracujete s původní aplikací eShop